07.02

"Imetegija" jätkab nägemispuudega laste aitamist

Eesti Pimekurtide Liidu tegevjuht Raissa Keskküla andis Endlale teada, et koos lavastusega „Imetegija“ käivitatud heategevusprojekt „Teeme koos imesid“ kannab vilja. Tänada tuleb kõiki inimesi, kes on Endla kassast ostnud 1.60 maksva Heleni  helkuri, millest 1 euro läheb Eesti Pimekurtide Liidu toetuseks, et nägemis-  ja nägemisliitpuudega lapsed saaksid õppida laulmist ja pillimängu. Projekti alates 2011. aastal ei olnud Eestis  koolitatud õpetajaid, kes valdaks punktkirjas noodiõpetust. Samuti olid ja on väga kallid punktkirjas noodid. Tänaseks on Raissa Keskküla kinnitusel olukord märksa rõõmsam: helkurimüügi toel on valminud punktkirjas noodiõpetuse materjalid ja 25.-26. veebruaril toimub koolitus „Brailkirjas noodiõpetus muusikaõpetajatele“ Tallinnas VHK Muusikakoolis:„Seal õpib 4 pimedat last, aga koolitusel osaleb 9 muusikaõpetajat. See on suurepärane, et asja vastu nii suur huvi on.“
Tänaseks on suur osa heategevuse jaoks valmistatud kahest tuhandest Heleni helkurist kellegi riiete küljes liiklusohtude vältimiseks säramas, aga osa ootab jätkuvalt head teha soovijaid. Raissa Keskküla tänab kõiki, kes on oma „ime“ teinud ja sellega toetanud pimedate laste loometegevust: “Lisaks noodiõpetusele soovime projekti toel pakkuda lastele ka teisi tegevusi, mis arendavad nende mõtlemist ja käelist tegevust. Selleks on aga vaja uusi „imetegijaid“. Nüüd, kus sõbrapäev on tulemas, saaks selle armsa südamekujulise helkuriga üllatada oma sõpru, töö- ja õpingukaaslasi.“
Ühtlasi soovitab Keskküla  kindlasti vaadata Endla etendust „Imetegija“, kus tema hinnangul on lavastaja Kalju Komissarov ja näitlejad teinud kõik selleks, et areneks meie empaatiatunne ja mõistaksime paremini puudega last kasvatavaid peresid. Lavastuse peategelane Helen Keller sündis terve lapsena Ameerika Ühendriikides 1880. aastal, ent kaotas üheksateistkümne kuuselt raske haiguse tagajärjel nii kuulmise kui nägemise. Ometi suutis ta sellest troostitust ja lootusetust olukorrast välja tulla, hakata uuesti maailma tajuma ja tunnetama. Helen õppis kirjutama ja lugema punktkirjas, kasutama sõrmendeid ning mõningal määral isegi rääkima. Ta kirjutas mitu raamatut ning käis üle maailma loenguid pidamas, sai omasuguste olukorra eestkõnelejaks. Imetegijaks, kelle kaudu see kõik võimalikuks sai, oli noor õpetaja Annie Sullivan. „Imetegija“  räägibki loo Heleni lapsepõlvest, olulisest perioodist, mil ta hakkab õpetaja Annie kaasabil uuesti ümbritsevat mõistma ja mõtestama. 
„Imetegijat“ mängitakse lähikuudel veel 08.03 ja 19.04.