Näitused

MARKO TOOMAST  „BETULA PENDULA“

4.11.2021-24.11.2021 Sammassaalis

Neljapäeval, 4. novembril 2021 toimub Marko Toomasti näituse „Betula Pendula“ avamine kell 17.00 Sammassaalis. Näitus on avatud 24. novembrini.

Marko Toomast on sündinud 1970. aastal Pärnus. Ta on täiendanud ennast fotograafia alal nii Gammleby fotokoolis kui ka Academia Valandis Rootsis. Ta on töötanud aastaid fotoassistendina mainekate Rootsi fotograafide, Elisabeth Ohlson Wallini ja Christer Janssoni ateljeedes.

Foto vastu tärkas Marko Toomastil huvi juba lapsena. 12 aastaselt sattus ta Aado Viigi fotoringi ning oli selge, et foto lummas teda. “Fotol tundus olevat mingi „aura”. Selles oli peidus salapära. Pimikus veedetud aeg oli täis maagiat, mis on salvestunud kehamällu ja pole tänaseni kadunud,” kirjeldab kunstnik oma esimesi kokkupuuteid fotoga. Kui paljud jõuavad oma kutsumuseni mööda keerulisi teid ja eksimusi, siis Toomasti jaoks tuli äratundmine kohe. Fotograafiat peab Toomast oma peamiseks väljendusvaheldiks. Silmaks, meeleks ja südameks – need on põhilised filtrid, millest kõik visuaalselt tajutav läbi voolab.

Kui Marko Toomasti varasemad tööd on olnud abstraktsed ja tonaalsuselt pigem tumedad, siis „Betula Pendula“ seeria on helge ja hele, mis loob positiivse meeleolu, mida me kõik praegu vajame. See on loomingulise protsessi tulemus, milleni ma viimastel aastatel olen jõudnud on Toomast öelnud. Ekslemine tumedas metsas hakkab lõpule jõudma - „Valgust, rohkem valgust!“

Aga miks just kask?
Me kõik teame, mis maitse on kasemahlal ja mis tunne on vihelda kasevihaga saunas. Aga see, et kask on huvitav just oma graafilisuse poolest, on meil jäänud märkamata. Kaske saab kujutada väga graafiliselt ja see on iseloomulik Toomasti tööde puhul. Teine aspekt on kase sümboolne ja mütoloogiline tähendus. Kask on puhtuse ja valguse sümbol ja sobib igati väljendama kunstniku ekspressiivset sõnumit.


„SINILINNU PÜÜDJAD“

22.10.2021-30.01.2022 Sammassaalis

Reedel, 22. oktoobril 2021 toimub kaheosalise näituse „Sinilinnu püüdjad. Teatriloost ja teatritegijaist Pärnus 19. – 21. sajandil.“ avamine kell 16.00 Pärnu Muuseumis ja kell 17.00 Endla Sammassaalis. 

Näitus on inspireeritud Endla seltsi hoone avamisest 22.-23. oktoobril 1911. aastal. Paljuski seni kasutamata materjalidel põhinev väljapanek käsitleb Pärnu teatrilugu laiemalt, hõlmates asjaarmastajate püüdlusi, kutselise teatri tekkimist ning Pärnu Töölisteatri tegevust. Tähelepanuta ei jää ka Pärnu ning kogu Eesti ajaloos märgiliseks saanud ehitis ise, selle projekteerimine-ehitamine ning traagiline saatus.

Välja on pandud ajastudokumendid ja fotod, teatritegijaile kuulunud või neile pühendatud esemeid Pärnu Muuseumi, Eesti Teatri- ja Muusikamuuseumi, Rahvusarhiivi, Eesti Kultuuriloolise arhiivi ning Tartu Ülikooli Ajaloomuuseumi kogudest. Näitus on jagatud kahe maja vahel:

Pärnu Muuseumis eksponeeritav osa käsitleb ajavahemikku 1800-1944, Endla Teatris eksponeeritav osa on 1944. aastast tänapäevani.

HAIDE RANNAKIVI FOTONÄITUS „ISOLATSIOON“.

Küüni galeriis

Alates 22. novembrist on Endla Teatri Küüni galeriis avatud Haide Rannakivi fotonäitus „Isolatsioon“.

Väljapanek on osa tänavu juunis toimunud kolme balti sõpruslinna kunstnike traditsioonilisest näitusest B3, mis toimus Jelgavas pealkirjaga „Pandeemia“. Näitusel on eksponeeritud fotod, mis tehtud tänavu kevadel eneseisolatsiooni tingimustes ja perioodil, kui kontaktid inimeste vahel olid piiratud ja põhitööd ei olnud. Fotokunstnikud jäädvustasid seda aega elutute objektide ja oma nägemuste läbi. Näitus on avatud 20. detsembrini.