Ajalugu

1911. aastal kutselisena tegutsema hakanud Endla teatri sünniloos on olulisim roll 1875. aastal asutatud Endla Seltsil, kuid teatritegemise jälgi leiab Pärnust juba 19. sajandi alguskümnendeistki. Allpoolviidatud lehekülgedel oleme oma teatri loo kronoloogiliselt lahti kirjutanud. Head lugemist!

19. sajand-1911 Esimestest teatritegudest oma kutselise teatrini
1911 -1944 Kutselise teatri sünnist esimese teatrimaja hävinemiseni
1944-1967 Teatri teod ja teed uue maja valmimiseni
1967-1988 Uues majas uude aega
1988-2001 Iseseisvuse taastamisest remondi ja juurdeehituseni
2001-2015 Küüni sünnist suure saali renoveerimisplaanideni