Draamatund

Draamatund koosneb mängulistest harjutustest, mille eesmärgiks on julgustada individuaalset eneseväljendust ja uurida ühiselt viise, kuidas tähelepanu on võimalik püüda, hoida ja kaotada. Õpituba aitab arendada esinemisoskust ja tutvustab lihtsaid võimalusi, kuidas end esinedes kehtestada.

Sihtgrupp: II-III kooliaste, gümnaasium.

Kestus: 90 min

Rühma suurus: üks klass. Et tund oleks kõigile huvitav ja kasulik, soovitame suured klassid jagada kahte rühma ning külastada kaht õpituba.

Vahendid: teatrirekvisiidid, -kostüümielemendid on korraldaja poolt. Palume õpilastel tulla liikumist võimaldavates riietes ja kas vahetusjalatsites või sokkides.  

Juhendaja: Juta lld

Toimumisaeg: kolmapäev

Eesmärk:
Vastavalt oma kooliastmele mõistab edukaks suhtluseks ja esinemiseks vajalikke eelduseid ja vahendeid (eesmärgistamine; tempo, hääletugevuse ja intonatsiooni valimine; kehahoid), osaleb mängulistes olukordades, arutleb kuuldu ja kogetu üle. Õpituba aitab omandada õpi- ja suhtluspädevust, koostöö- ja eneseväljendusoskust, arendada kujundlikku mõtlemist ja esinemist.

Õpitoa sisu:
  • Sissejuhatus. Tutvumisharjutused
  • Põhiosa. Tähelepanumängud, esinemisharjutused, rekvisiidi/kostüümielemendi mõju esinemisel
  • Lõpetamine. Arutelu

Rühma suurus sõltub teatri ruumide suurusest. Üsna vabalt saab Endla ruumides toimetada u 24 õpilast. Kui klass on palju suurem, siis leiame lahenduse.

Selleks, et juhendaja saaks keskenduda uute oskuste õpetamisele ja loovusele, palume, et igal rühmal oleks kaasas vähemalt üks õpetaja, kes aitab korda hoida.