Maskid

Maskide õpituba on lustlik meisterdamistund, kus iga osaleja kujundab endale maski. Tund lõpeb pildistamisega, kus saab maski abil kehastuda väljamõeldud tegelaseks.

Sihtgrupp: I-III kooliaste, gümnaasium

Soovituslik: II-III kooliaste, gümnaasium

Kestus: 90 min

Rühma suurus: üks klass

Vahendid: maskipõhjad, kuumliim, PVA liim, käsitöö- ja loodusmaterjalid (sh taaskasutusmaterjalid), vesialuselised värvid, viltpliiatsid. Kõik maskide valmistamise vahendid on korraldaja poolt. Valminud maski saab iga osaleja kaasa võtta.

Juhendaja: Juta Ild, Kaido Torn, Mari-Helen Vili

Toimumisajad: esmaspäev, teisipäev, kolmapäev, reede

Eesmärk:
Vastavalt oma kooliastmele oskab õpilane kujundada maski kui mahulist vormi; eristada ja valida tasapinnalise ja mahulise kujundamisviisi vahel; kasutada erinevaid materjale ja tehnikaid; teadvustada materjalide taaskasutuse võimalusi kunstis ja käsitöös; luua seoseid rahvakalendri tähtpäevade ja esemelise kultuuri vahel ning kasutada rahvakultuurile omaseid motiive ja materjale; näha tegelaskuju ja maski vahelisi seoseid. Õpituba aitab omandada õpi- ja suhtluspädevust, koostööoskust, kultuuripärandi väärtustamist, arendab käelisi oskusi ning ilumeelt.

Õpitoa sisu:
  • Sissejuhatus. Tutvumine maskide, rahvakultuuri- ja kunsti ning mütoloogiaga ja maskide materjalidega
  • Maskide kavandamine
  • Maskide valmistamine
  • Arutelu. Maskide pildistamine ‒ maskeeritud karakteriks kehastumine, fotode tegemine kasutades modellidena iseendid ja rühmakaaslasi

Rühma suurus sõltub teatri ruumide suurusest. Üsna vabalt saab Endla ruumides toimetada u 24 õpilast. Kui klass on palju suurem, siis leiame lahenduse.

Selleks, et juhendaja saaks keskenduda uute oskuste õpetamisele ja loovusele, palume, et igal rühmal oleks kaasas vähemalt üks õpetaja, kes aitab korda hoida.