Paberist saab rõivas

Sihtgrupp: II-IV kooliaste

Soovituslik: 4.-6. klassidele, 7.-9. klassidele, 10.-12. klassidele

Eesmärk: Õpilane mõistab lõigete ja konstrueerimise olemust ja võimalusi; oskab kasutada erinevaid materjali töötlemise viise; disainib rõivaeseme ja/või komplekti; mõistab materjalide omadusi ning kasutusvõimalusi ja -piiranguid.

Seos õppekava üldosaga: Õpituba aitab omandada õpi- ja suhtluspädevust, koostööoskusi, arendab käelisi oskusi ning ilumeelt.

Seos ainekavaga: Tehnoloogia õppekava – töö lõigetega (vastavalt kooliastmele: mõistmine, kasutamine, valmistamine), materjalide töötlemine, disain. Kunstide õppekava – kunstikultuur, disain ja keskkond.

Õpitoa sisu: Sissejuhatus – konstrueerimine ja lõiked vormide loomisel. Kostüümielementide kavandamine, elementidest terviku loomine rühmatööna. Kostüümi valmistamine (vastavalt kooliastmele kas vabalt paberit voltides/kortsutades/töödeldes või lõikeid kasutades). Kokkuvõte – töö esitlemine, pildistamine, arutelu ja kontekstualiseerimine (mittekantav kostüüm, moekollektsioon).

Vahendid: Inimsuurused mannekeenid, erinevad paberid, teibid, liimid.

Juhis õpetajale: Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

Kestus: 90 min

Rühma suurus: max 16

Õpitoa läbiviija: Maie Laik