Paberist saab rõivas

Õpitoas saab proovida moekunstniku tööd valmistades elusuurusele mannekeenile rõivakomplekti. Või miks mitte ajaloolase oma proovides järgi, kuidas teha järgi Napoleoni müts, Marie Antoinette'i krinoliin või Rooma sõduri turvis.

Sihtgrupp: II-IV kooliaste

Soovituslik: 4.-6. klassidele, 7.-9. klassidele, 10.-12. klassidele

Eesmärk: Õpilane mõistab lõigete ja konstrueerimise olemust ja võimalusi; oskab kasutada erinevaid materjali töötlemise viise; disainib rõivaeseme ja/või komplekti; mõistab materjalide omadusi ning kasutusvõimalusi ja -piiranguid.

Seos õppekava üldosaga: Õpituba aitab omandada õpi- ja suhtluspädevust, koostööoskusi, arendab käelisi oskusi ning ilumeelt.

Seos ainekavaga: Tehnoloogia õppekava – töö lõigetega (vastavalt kooliastmele: mõistmine, kasutamine, valmistamine), materjalide töötlemine, disain. Kunstide õppekava – kunstikultuur, disain ja keskkond.

Õpitoa sisu: Sissejuhatus – konstrueerimine ja lõiked vormide loomisel. Kostüümielementide kavandamine, elementidest terviku loomine rühmatööna. Kostüümi valmistamine (vastavalt kooliastmele kas vabalt paberit voltides/kortsutades/töödeldes või lõikeid kasutades). Kokkuvõte – töö esitlemine, pildistamine, arutelu ja kontekstualiseerimine (mittekantav kostüüm, moekollektsioon).

Vahendid: Inimsuurused mannekeenid, erinevad paberid, teibid, liimid.

Juhis õpetajale: Kaasasoleva õpetaja/saatja roll on innustada õpilasi aktiivselt tegevustes osalema, näidata üles positiivset huvi läbiviidava suhtes ning jälgida, et õpilased käituvad headele tavadele vastavalt, vajadusel täita muid kokkulepitud ülesandeid.

Kestus: 90 min

Rühma suurus: max 16

Õpitoa läbiviija: Maie Laik