Plakati kujundamine teatrilavastusele

Õpitoas uuritakse, mis peab olema heal teatriplakatil, et see kohe silma torkaks ning meelde jääks ja kujundatakse plakat Endla teatrile. Õpilased jaotatakse 5-6 liikmelistesse rühmadesse, kes loovad ühiselt A1 suuruses plakati.

Sihtgrupp: II-III kooliaste, gümnaasium

Kestus: 90 min

Rühma suurus: üks klass

Vahendid: paberid, kollaažimaterjal, liim, värvid, pliiatsid, pintslid. Kõik vahendid on korraldaja poolt.

Juhendaja: Andres Adamson

Toimumisaeg: neljapäev

Eesmärk:
Õpilane kujundab teatrilavastusele plakati, kasutades teadmisi tasapinnalisest kompositsioonist, värvusõpetusest, infograafikast, teksti ja pildi koosmõjust; oskab vastavalt oma kooliastmele eristada firmagraafika elemente disainis, disainiprotsessi erinevaid etappe, märgata sihtrühma, valida sobivad väljendusvahendid ja -tehnikad. Õpituba aitab omandada õpi- ja suhtluspädevust, koostööoskusi, arendab käelisi oskusi ning ilumeelt, toetab seoste loomist sõnalise teksti seostamine pildilise teabe vahel.

Õpitoa sisu:
  • Sissejuhatus. Lavastusest tuleneva lähteülesande püstitamine, teatriplakati eripära Endla Teatri plakatite näitel
  • ldeekavandite loomine, ideede analüüs ning arendamine
  • Väljavalitud ideede põhjal kujundusmaketi või originaalplakati valmistamine
  • Tööde esitlemine ja arutelu

Rühma suurus sõltub teatri ruumide suurusest. Üsna vabalt saab Endla ruumides toimetada u 24 õpilast. Kui klass on palju suurem, siis leiame lahenduse.

Selleks, et juhendaja saaks keskenduda uute oskuste õpetamisele ja loovusele, palume, et igal rühmal oleks kaasas vähemalt üks õpetaja, kes aitab korda hoida.

Galeriid 2020/2021 õppeaasta plakatitest näeb siin.