Endla Teatri juhiks valiti uuesti Roland Leesment

Seoses lepingu lõppemisega kuulutas SA Endla Teater oktoobri alguses välja konkursi juhatuse liikme (teatrijuhi) ametikohale. Teatri nõukogu valis kolme kandideerija seast teatrijuhiks taas Roland Leesmenti, kes alustab veebruaris oma kolmandat ametiaega, mis kestab kolm aastat.
„Koostöö Roland Leesmentiga on olnud sujuv ning keerulisel ajal on ta näidanud ennast paindliku ning vastutustundliku juhina, kes suudab tagada teatris olulisima – loomingulise töö jätkumise,“ kommenteerib sihtasutuse nõukogu esimees ja Kultuuriministeeriumi teatrinõunik Katre Väli.

SA Endla Teater juhatuse liige (teatrijuht) vastutab riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöös asutatud sihtasutusena töötava teatri igapäevase juhtimise ja arendamise eest, lähtudes teatri kunstilistest ning majanduslikest eesmärkidest. Olulisimaks ülesandeks on teatri majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ja rakendamine viisil, mis tagaks teatri kavandatud loominguliste tegevuste elluviimise.

Soovime teatrijuhile palju õnne ja edu!!

(foto autor Haide Rannakivi)