Konkurss Endla Teatri juhi ametikohale

Seoses juhatuse liikme lepingu lõppemisega kuulutab SA Endla Teater välja konkursi juhatuse liikme (teatrijuhi) leidmiseks. 
Teatrijuht vastutab teatri igapäevase juhtimise ja arendamise eest, lähtudes teatri kunstilistest
ning majanduslikest eesmärkidest. Olulisimaks ülesandeks on teatri majandustegevuse lühi- ja
pikaajaline planeerimine ja rakendamine tagamaks teatri kavandatud loominguliste tegevuste
elluviimise.

Kandideerimise eelduseks on:
• Eesti kultuurivaldkonna ja teatrielu väga hea tundmine;
• riiklikult tunnustatud kõrgharidus;
• vähemalt 3-aastane inimeste ja protsesside juhtimise kogemus;
• tugev analüüsi- ja algatusvõime ning tulemustele orienteeritus;
• head majandusalased teadmised;
• tugev koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime;
• hea suhtlemis-, väljendus- ja esinemisoskus, sh suhtlemisel avalikkusega;
• väga heal tasemel eesti ja inglise keele oskus (kõnes ja kirjas).

Omalt poolt pakume:
• vaheldusrikast, väljakutseid ja eneseteostust pakkuvat tööd loomingulises meeskonnas;
• võimalust rääkida kaasa Eesti teatripildi kujunemisel;
• häid töötingimusi.

Ametikohale kandideerijal palume esitada:
• motiveeritud avaldus;
• elulookirjeldus;
• haridust tõendava dokumendi koopia;
• kirjalik kinnitus, et kandidaadil puuduvad põhikirjas toodud juhtorgani liikmeks olemist
välistavad tingimused.
• kirjalik visioon Endla teatri tulevikust aastaks 2027, sh teatri peamistest väljakutsetest
(kuni 3 lk).

Tähtajad:
• Kandideerimisdokumendid palume esitada hiljemalt 9. oktoobriks digiallkirjastatult
aadressile konkurss@kul.ee märksõnaga „Teatrijuht“.
• SA Endla Teater juhatuse liikme tööle asumise aeg on 2. veebruar 2024.
• Juhatuse liikme valib sihtasutuse nõukogu. Juhatuse liikmega sõlmitakse leping viieks
aastaks.

Täiendav info: SA Endla Teater, nõukogu esimees Reelika Väljaru, reelika.valjaru@kul.ee