Otsime oma loomingulisse tiimi juhiabi

Kui sinu kirg on inimestega töötamine ja sulle meeldib vaheldusrikas töö, siis oled ootatud kandideerima juhiabi positsioonile.

Juhiabi roll vastutab organisatsiooni personalivaldkonna tegevuste eest. Juhiabi tagab teatri kontoripoole sujuva toimimise. Töö on väga mitmekesine ning hõlmab nii dokumentide koostamist ja programmi haldamist, kui ka suhtlust nii majasiseste kui ka -väliste inimestega. Lisaks viib juhiabi läbi värbamisi ning haldab töötajaid puudutavaid dokumente ja andmeid.

Otsime just sind, kui sul on:
• varasem kogemus juhiabi või personalispetsialisti rollis ning sinu kogemust toetavad erialased täiendkoolitused;
• töökogemus personaliprogrammidega ja teadmised erinevatest personalivaldkonna protsessidest;
• hea arusaam tööseadusandlusest ning oskad selles osas toeks olla oma kolleegidele;
• väga hea eesti keele oskus nii kõnes kui kirjas ja inglise keele oskus suhtlustasandil.

Värbamisprotsessi viib läbi Tammiste personalibüroo ja lisainfot leiab büroo veebilehelt.
Täiendavate küsimuste korral võta julgelt ühendust: 

Marlén Vilbaste
marlen@tammistepersonal.ee
+372 5353 5859