Varjuteater ja selle tegelased

Varjuteatri õpitoas kavandatakse ja meisterdatakse varjuteatri tegemiseks vajalikud objektid ning seejärel tehakse nendega üheskoos lühike varjuteatri etendus. Varjuteatris muutuvad tegelasteks nii elutud kui elavad objektid, ühtmoodi nii inimesed, loomad, puud-põõsad, autod, majad…

Sihtgrupp: I-III kooliaste

Kestus: 90 min

Rühma suurus: üks klass

Vahendid: liimid, käsitöö- ja loodusmaterjalid (sh taaskasutusmaterjalid), erinevad paberid, viltpliiatsid. Kõik vahendid on korraldaja poolt.

Juhendaja: Mari-Helen Vili

Toimumisajad: teisipäev (teised päevad võimalikud kokkuleppel)

Eesmärk:
Vastavalt oma kooliastmele oskab õpilane kujundada tasapinnalist  vormi; kasutada erinevaid materjale ja tehnikaid; teadvustada materjalide taaskasutuse võimalusi kunstis ja käsitöös; mõista pildi, sõna ja ruumi koosmõju; luua seoseid perspektiivi, mastaabi ja ruumi vahel; jutustada elavate piltide kaudu lihtsat lugu.

Õpituba aitab omandada õpi- ja suhtluspädevust, koostööoskust, kultuuripärandi väärtustamist, arendab käelisi oskusi ning ilumeelt.

Õpitoa sisu:
  • Sissejuhatus. Tutvumine varjuteatri tööpõhimõtete ja nukkude tüüpidega
  • Tegelaste kavandamine
  • Objektide valmistamine
  • Lühietendus
  • Arutelu

Rühma suurus sõltub teatri ruumide suurusest. Üsna vabalt saab Endla ruumides toimetada u 24 õpilast. Kui klass on palju suurem, siis leiame lahenduse.

Selleks, et juhendaja saaks keskenduda uute oskuste õpetamisele ja loovusele, palume, et igal rühmal oleks kaasas vähemalt üks õpetaja, kes aitab korda hoida.