In memoriam Ingo Normet

Ingo Normet
 8. VI 1946 – 8. IX 2022
„Publik võtab vastu kõik, kui see on põhjendatud, loogiline. Peab olema sild enda ja publiku vahel, mingi käsi peab ulatuma saali. Tuleb näidata, millised on meie mängureeglid, ja et need ei ole mitte ainult meie probleemid, vaid et need huvitavad ka teid — ja siis igaühe oma asi, kas ta võtab meie käe vastu või ei. Iseasi, kas me alati suudame nii teha, nagu tahaks, sest heade mõtete defitsiit on väga suur,“ ütles eile igavikku lahkunud lavastaja ja teatripedagoog Ingo Normet kaheksakümnendate keskel vaataja ja teatri suhtest kõneldes. Just nende heade mõtete otsimise, leidmise ja realiseerimise viisidega tegeles Endla Teatri kauaaegne lavastaja ja peanäitejuht Normet nii oma Pärnu-aastatel kui hiljem Eesti Muusika ja Teatriakadeemia lavakunstikooli juhtides. Tema uudishimulik pilgu, laia ja tolerantse maailmavaate, traditsioonile tugineva ning uuele ja uuenduslikule avatud käe juhtimisel on Eesti teatrisse jõudnud mitu põlvkonda näitlejaid, lavastajaid ja dramaturge, kes tema elutööd jätkavad.
 
Aitäh, Ingo. Aitäh, Õpetaja!

Aastatel 1969–1982 töötas Ingo Normet lavastajana Endla teatris ning aastatel 1982–1991 oli Endlas peanäitejuht.

(Foto Endla Teatri arhiiv)