Konkurss Endla Teatri juhi ametikohale

Seoses juhatuse liikme lepingu lõppemisega kuulutab SA Endla Teater välja konkursi juhatuse liikme (teatrijuhi) leidmiseks.

SA Endla Teater juhatuse liige vastutab riigi ja kohaliku omavalitsuse koostöös asutatud sihtasutusena töötava teatri igapäevase juhtimise ja arendamise eest, lähtudes teatri kunstilistest ning majanduslikest eesmärkidest. Olulisimaks ülesandeks on teatri majandustegevuse lühi- ja pikaajaline planeerimine ja rakendamine viisil, mis tagaks teatri kavandatud loominguliste tegevuste elluviimise.

Kandideerimise eelduseks on:

 • Eesti kultuurivaldkonna ja teatrielu hea tundmine
 • inimeste, protsesside ja eelarve arvestatav juhtimiskogemus
 • head majandusalased teadmised
 • koostöö-, otsustus- ja vastutusvõime
 • tugev analüüsi- ja algatusvõime
 • hea suhtlemis-, väljendus- ja esinemisoskus
 • väga heal tasemel eesti ja inglise keele oskus (kõnes ja kirjas)
 • riiklikult tunnustatud kõrgharidus

Omalt poolt pakume:

 • vaheldusrikast, väljakutseid ja eneseteostust pakkuvat tööd loomingulises meeskonnas
 • võimalust rääkida kaasa Eesti teatripildi kujunemisel
 • häid töötingimusi

Ametikohale kandideerijal palume esitada:

 • motiveeritud avaldus
 • elulookirjeldus
 • haridust tõendava dokumendi koopia

Tähtajad:

 • avalduste esitamise tähtaeg ja koht on 1. novembril digiallkirjastatult aadressile Kristin.Kalju@endla.ee  või paberkandjal kinnises ümbrikus Endla Teatri aadressile Keskväljak 1, Pärnu 80010, märgusõna „juhatuse liige“
 • SA Endla Teater juhatuse liikme tööle asumise aeg on 1. veebruar 2021

Juhatuse liikme valib sihtasutuse nõukogu. Juhatuse liikmega sõlmitakse leping kolmeks aastaks.

Täiendav info: juhiabi Kristin Kalju (Kristin.Kalju@endla.ee) või nõukogu esimees Katre Väli (katre.vali@kul.ee)